WYSTAWY

Wystawa dla dzieci i rodziców w ramach projektu FUTURE ARTIST- kontemplacja sztuki

Termin wystawy 7.07- 14.09.2024 r.

W trakcie projektu FUTURE ARTIST- kontemplacja sztuki powstają nowatorskie, eksperymentalne prace uczestników i finałowe pokazy dzieł w wielu odsłonach dopasowanych do realnego miejsca realizacji. Są to ekspozycje w przestrzeni otwartej przestrzeni  partnera lub w galerii instytucji. Na wystawie letniej zobaczymy sztuką związaną z działaniami w przestrzeni miejskiej i w naturalnym krajobrazie. Dokumentacja fotograficzna zobrazują zarówno prace uczestników w formie reportaży profesjonalnych fotografików ze Śląska, ale także uczestników. Zobaczymy również prace rysunkowe i malarskie powstałe podczas działań wakacyjnych. Dzieła uczestników będą dedykowane artystom polskim. Ich twórczość ujawniona poprzez odbiór i kreację dziecka będzie  promocją sztuki polskiej dla szerokiej publiczności.

 

Kurator: Ewa Kokot

Patronat honorowy: Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę InSea Poland.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Edukacja kulturalna” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

FOTO

Archiwum projektu